SĂRBĂTOAREA SPORTULUI BRAŞOVEAN, 20 APRILIE 2024

ÎN ATENȚIA CELOR CARE SE REGĂSESC PE LISTA FINALĂ SPORTIVI ȘI MEMBRII COLECTIVELOR TEHNICE – REZULTATE 2023 – PREMII ÎN BANI CONFORM H.G. 1447/2007 COMPLETAT CU PREVEDEREILE H.C.L. 303/2019:

 • SPORTIVII PESTE VÂRSTA DE 18 ANI ȘI MEMBRII COLETIVELOR TEHNICE VOR TRIMITE COPIA CĂRȚII DE IDENTITATE ȘI EXTRAS BANCAR PERSONAL ÎN CARE SE VA VIRA PREMIUL;
 • SPORTIVII MINORI VOR TRIMITE COPIE DUPĂ DUPĂ CERTIFICATUL DE NAȘTERE, COPIE DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE A PĂRINTELUI/TUTORELUI/REPREZENTANTLUI LEGAL ,EXTRAS BANCAR DIN CARE SĂ REIASĂ CONTUL DESCHIS PE NUMELE PĂRINTELUI/TUTORELUI/REPREZENTANTUL LEGAL AL MINORULUI ÎN CARE SE VA VIRA PREMIUL.

 

DOCUMENTELE SOLICITATE SE VOR TRIMITE SCANATE ÎN FORMAT PDF LA ADRESA DE MAIL: GALA.SPORTULUI@CORONABRASOV.RO PÂNĂ CEL TÂRZIU LA DATA DE 19.04.2024, ORA 13.00.

PROPUNERE LISTĂ SPORTIVI ŞI MEMBRII COLECTIVELOR TEHNICE

REZULTATE 2023 – PREMIERE ONORIFICĂ

SĂRBĂTOAREA SPORTULUI BRAŞOVEAN,

20 APRILIE 2024

 

PROPUNERE LISTĂ SPORTIVI ŞI MEMBRII COLECTIVELOR TEHNICE

REZULTATE 2023- PREMII ÎN BANI CONFORM H.G.1447/2007

COMPLETAT DE PREVEDERILE H.C.L.303 DIN 2019

SĂRBĂTOAREA SPORTULUI BRAŞOVEAN

20 APRILIE 2024

În cazul neconcordanței rezultatelor propuse, termenul pentru depunerea unei înștiințări/contestație este 11.04.2024, ora 12.00. Acestea se vor trimite la adresa de mail gala.sportului@coronabrasov.ro. Listele finale (atât premii onorifice cât și premii în bani) vor fi afișate în data de 15.04.2024INVITAȚIE PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR LA SĂRBĂTOAREA SPORTULUI BRAȘOVEAN

Municipiul Brașov va premia sportivii de performanță cu rezultate remarcabile la competițiile sportive naționale și internaționale desfășurate în anul 2023.

Premierea sportivilor va fi făcută în cadrul Sărbătorii Sportului Brașovean (gala de premiere) care va avea loc în data de 20 aprilie 2024, la Brașov.

Beneficiarii direcți ai premierilor sunt sportivii și membrii colectivelor tehnice, antrenori și staff tehnic, iar premierea acestora se va face pe baza propunerilor făcute de fiecare club brașovean, conform criteriilor legale de acordare a premiilor precum și pe baza unor criterii sportive profesioniste.

Se vor acorda două tipuri de premii:

1.Premii în bani, conform bazei legale de premiere a excelenței sportive, Articolul 43 (3) din Hotărârea Guvernului nr.1447 / 2007, completată de prevederile HCL303 din 2019.

Toate cluburile sportive vor trimite propunerile de premiere, completate în fișierul EXCEL care poate fi descărcat de mai jos, însoțite de actele doveditoare necesare, conform legii, la adresa de mail: gala.sportului@coronabrasov.ro

Toate documentele se vor trimite într-un fișier ZIP cu denumirea Club_sportiv_nume_sportiv_1447 care să cuprindă

 • Act de înființare (act constitutiv, statut etc) din care să reiasă că entitățile sportive din care fac parte sportivii premiați sunt înființate și activează pe raza Municipiului Brasov.
 • CIS care să ateste că ramura sportivă pentru care a obținut performanța se regăsește în Certificatul de Înregistrare Sportivă a entității sportive
 • Adresă din partea federației care să ateste că structura sportivă din care fac parte sportivii premiați este afiliată la federația sportivă națională de specialitate
 • Adresă din partea forurilor competente care să ateste că competiția națională sau internațională la care s-au obținut rezultatele este recunoscută de forurile de -specialitate; Comitetul Olimpic Roman, Ministerul Tineretului și Sportului, Federații Sportive de Specialitate
 • Calendar competițional care să ateste că competitiile individuale sau de echipă la care s-au obtinut performanța sunt de nivel național sau internațional
 • În funcție de categoriile de beneficiari:
  • Sportiv – legitimație de sportiv vizată la zi
  • Personal tehnic, antrenori – carte de muncă, contract de prestări servicii
 • Diplomă sau adresă din partea federației de specialitate care să ateste locul/ premiul obținut. Premiul 1,2,3 sau medalie de aur, argint sau bronz.

2.Premii onorifice pentru premierea sportivilor din ramurile sportive ale sporturilor necuprinse în Hotărârea Guvernului nr.1447 / 2007. Fiecare club va putea propune maxim cinci sportivi, urmând ca lista finală de premiere să fie stabilită de comisia de analiză sportivă a clubului CSM Corona Brașov. Vor fi premiați și sportivi cu reședința în Brașov, legitimați la alte cluburi din țară.

Criteriile de acordare a premiilor onorifice sunt:

 • Participarea la o competiție internațională relevantă pentru sportul reprezentat (echivalent campionat european, campionat mondial)
 • Clasarea pe locurile 1-3 sau obținerea unei medalii de aur, argint sau bronz la cea mai importantă competiție națională a sportului reprezentat

Toate cluburile sportive vor trimite propunerile de premiere, completate în fișierul EXCEL care poate fi descărcat de mai jos, însoțite de actele doveditoare necesare, conform legii, la adresa de mail gala.sportului@coronabrasov.ro

Toate documentele se vor trimite într-un fișier ZIP cu denumirea Club_sportiv_nume_sportiv_onorific care să cuprindă

 • Act de înființare (act constitutiv, statut etc) din care să reiasă că entitățile sportive din care fac parte sportivii premiați sunt înființate și activează pe raza Municipiului Brasov.
 • CIS care să ateste că ramura sportivă pentru care a obținut performanța se regăsește în Certificatul de Înregistrare Sportivă a entității sportive
 • Adresă din partea federației care să ateste că structura sportivă din care fac parte sportivii premiați este afiliată la federația sportivă națională de specialitate
 • Adresă din partea forurilor competente care să ateste că competiția națională sau internațională la care s-au obținut rezultatele este recunoscută de forurile de -specialitate; Comitetul Olimpic Roman, Ministerul Tineretului și Sportului, Federații Sportive de Specialitate
 • Calendar competițional care să ateste că competițiile individuale sau de echipă la care s-au obținut performanța sunt de nivel național sau internațional
  • Sportiv – legitimație de sportiv vizată la zi
  • Diplomă sau adresă din partea federației de specialitate care să ateste locul/ premiul obținut. Premiul 1,2,3 sau medalie de aur, argint sau bronz

Vă rugăm să ne furnizați toate datele necesare pentru a putea efectua o analiză corecta și a aloca bugetul corespunzător evenimentului, respectând prevederile HCL 303 din 2019.

Propunerile se vor trimite la adresa de mail menționată până la data de 15 martie.