Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se condideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt prevăzute în articolul 21 şi 22 din Legea nr.544/2001 şi H.G.583/2016 privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi anume:

  • Reclamaţia – se depune la sediul CSM Corona Braşov, în termen de 30 de zile.

 

FORMULAR_NEPRIMIRE_INFORMATII_CONFORM_LEGII_544

FORMULAR_RECLAMATIE_RASPUNS_NEGATIV_CONFORM_LEGII_544