Accesul la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere. Persoanele interesate de aceste informaţii pot să întocmească o cerere, care va fi depusă la sediul CSM Corona Braşov, Bulevardul Gării nr.21 sau pe adresa de mail: juridic@coronabrasov.ro .

Program de lucru:

Luni-Vineri 0800-1630

Program de audiențe:

Joi 1400-1600

Informațiile vă vor fi furnizate în termenul legal de 30 de zile.

LISTA DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

H.235 – înfiinţarea structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”

H.242 – aprobarea organigramei şi a statutului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov

H.243 – aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov

H.400 – modificarea Anexei la H.C.L. nr. 243 din 17 aprilie 2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov

H.445 – Privind: completarea H.C.L. nr. 235 din 29.03.2019 pentru aprobarea înființării structurii sportive ’’Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov ”, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov

H.446 – Privind: aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, pe anul 2019

H.447 – Privind: aprobarea protocolului privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Joc de Calificare la Campionatul European de Handbal Feminin România-Ucraina” și al evenimentului ’’Super Cupa României la handbal masculin între Dinamo București – SCM Politehnica Timișoara, Super Cupa României la handbal feminin între SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București ”

H.504 – Privind: aprobarea utilizării cu titlu gratuit și cu prioritate a bazelor sportive – proprietatea Municipiului Brașov și a sălilor și terenurilor de sport, amenajate în cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov

H.556 – Privind: stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.09.2019

H.557 – Privind: stabilirea condițiilor, criteriilor și procedura pentru fiecare categorie de participant la activitățile sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.09.2019

H.616 – Privind: participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ’’Cupa României la natație adresată categoriilor Juniori, Tineret și Seniori”, în perioada 04 – 06.10.2019

H.689 – Privind: accesul Clubului Sportiv Municipal Corona 2010 Brașov, pentru utilizarea sălilor și terenurilor de sport amenajate în cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov, în vederea implementării proiectului “Sportul în școli”.

HCL 146/12.03.2021
Respingerea proiectului de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 243/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, republicată.
HOTĂRÂREA Nr. 146
din data de  12  martie  2021

 

 

Pentru: respingerea proiectului de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 243/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, republicată;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință de îndată la data de 12 martie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 27.017 din 12.03.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 243/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, republicată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă cu modificările și completările ulterioare;
Văzând rezultatul votului cu privire la proiectul propus: 12 voturi pentru și 15 voturi împotrivă;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. e),  lit. f), art. 134, alin. (4), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Articol Unic. Se respinge proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 243/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, republicată.
HCL 373/25.06.2021
Cesionarea dreptului de participare în Liga a-II-a a clubului C.S.M. CORONA BRAȘOV, către Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov - Steagul Renaște.
HOTĂRÂREA Nr. 373
din data de  25  iunie  2021
 
 
Privind: cesionarea dreptului de participare în Liga a-II-a a clubului C.S.M. CORONA BRAȘOV, către Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov – Steagul Renaște;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iunie 2021;
Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care se propune cesionarea dreptului de participare în Liga a-II-a a clubului C.S.M. CORONA BRAȘOV, către Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov – Steagul Renaște;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 235/2019 privind înființarea structurii sportive ,,Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov,, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov; ale H.C.L. nr. 243/2019 republicată prin H.C.L. nr. 366/2020 prin care a fost aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.S.M. CORONA BRAȘOV; ale Acordului Asociației Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov – Steagul Renaște; dispozițiile art. 68 din Regulamentul Federației Române de Fotbal de organizare a activității fotbalistice; ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. 7, lit. f), alin. 14, art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se avizează favorabil cesionarea cu titlu definitiv și gratuit, de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov a dreptului de participare în Liga a 2-a, obținut prin merit sportiv de către echipa de fotbal seniori a Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov secția Fotbal, către Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov – Steagul Renaște.
Art. 2. Se avizează favorabil transmiterea activității fotbalistice aferente grupelor de seniori, copii și juniori U19, U17, U15, U13 și U11 de la secția de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, către Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov – Steagul Renaște.
Art. 3. Se avizează cedarea/preluarea tuturor activelor și pasivelor ce decurg din cesionarea dreptului de participare în Liga a-II-a a clubului C.S.M. CORONA BRAȘOV, către Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov – Steagul Renaște.
Art. 4. Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
HCL 456 / 19.08.2021
Aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov.
HOTĂRÂREA Nr. 456
din data de  19  august  2021
 
 
 
Privind: aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei  Administrare Infrastructură Sportivă Braşov;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 19 august 2021;
Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcției Administrare Infrastructura Sportivă Brașov, prin care se propune aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 112/2007 privind aprobarea înființării Direcției Sport și Tineret Brașov; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 468/2018 privind modificarea H.C.L. nr. 112 din 26.02.2007, republicată conform H.C.L. nr. 740/2007, privind înființarea Direcției Sport și Tineret Brașov; ale H.C.L. nr. 175 din 2007 privind aprobarea trecerii Bazinului de Înot Sala Sporturilor și Stadionul Metrom în folosința gratuită a Direcției Sport și Tineret Brașov; ale H.C.L. nr. 565/2009 privind darea în administrare către Direcţia Sport şi Tineret Braşov a bazei sportive situate în Braşov, str. Zizinului nr. 119; ale H.C.L. nr. 192/2010 privind darea în administrare către Direcţia Sport şi Tineret Braşov a Patinoarului Olimpic Braşov, situat în Braşov, str. Turnului, nr. 4; ale H.C.L. nr. 56 din 2020 privind darea în administrare către Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, a imobilului Stadionul Tineretului, situat în Brașov, strada Stadionului nr. 1; ale H.C.L. nr. 504 din 2019 privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit și cu prioritate a bazelor sportive – proprietatea Municipiului Brașov și a sălilor și terenurilor de sport, amenajate în cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă tarifele practicate la bazele sportive aflate în administrarea Direcţiei Administrare Infrastructura Sportiva Braşov, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă tarifele de închiriere a spațiilor cu alte destinații, din incinta bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă utilizarea cu titlu gratuit a bazelor sportive – proprietatea Municipiului Brașov și aflate în administrarea Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov.
Art. 4. Se aprobă acordarea unei reduceri de 50 % la tarifele de utilizare a bazei sportive “Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibași” aparținând Municipiului Brașov și aflată în administrarea Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, pentru echipa de baschet feminin senioare “Olimpia CSU Brașov” aparținând Clubului Sportiv Țara Bârsei 2011.
Art. 5. H.C.L. nr. 199/2013, privind aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aparținând Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, republicată prin H.C.L. nr. 337/2014, republicată prin H.C.L. nr. 414/2015, republicată prin H.C.L. nr. 504/2019, precum și orice altă dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea.
Art. 6. Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Lista documente:

Anexa 1 tarife 2021.pdf
Anexa 2 tarife 2021.pdf

HCL 679 / 22.11.2021
Stabilirea sediului Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov în incinta Sălii Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”, situat în B-dul Gării nr. 21.
HOTĂRÂREA Nr. 679
din data de  22  noiembrie  2021
Privind: stabilirea sediului Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov în incinta Sălii Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”, situat în B-dul Gării nr. 21;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 noiembrie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 125.077 din 2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune stabilirea sediului Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov în incinta Sălii Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”, situat în B-dul Gării nr. 21;
Având în vedere prevederile H.C.L nr. 175 din 2007 privind aprobarea trecerii Bazinului de înot, Sala Sporturilor și Stadionului Metrom în folosința gratuită a Direcției de Sport și Tineret Brașov; ale H.C.L. nr. 235 din 29.03.2019, republicată, privind înființarea structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov”, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, conform căreia se menționează că sediul structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov”, este în Municipiul Brașov, B-dul Gării nr. 21, în incinta Bazinului Olimpic Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. f), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 349 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă stabilirea sediului Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, în incinta Sălii Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”, situat în B-dul Gării nr. 21, identificat conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Clubul Sportiv Municipal CORONA Brașov va efectua plata cheltuielilor cu utilitățile.
Art. 3. Preluarea spațiilor se va face pe bază de proces-verbal, încheiat între Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov și Clubul Sportiv Municipal CORONA Brașov.
Art. 4. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 240/2019, își încetează aplicabilitatea.
Art. 5. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Tehnică – Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial, Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov și Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Lista documente:

Anexa nr 1.pdf

HCL 19/27.01.2022
Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov - instituție sub autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022

HOTĂRÂREA Nr. 19
din data de  27 ianuarie  2022
 

Privind: stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov  instituție sub autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022;

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 27 ianuarie 2022;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 200 din 20.01.2022 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov – instituție sub autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022;
În conformitate cu prevederile:
– Art. 11 şi art. 38, alin. (3), lit. e) din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Art. 1 din H.G. nr. 1071 din 04.10.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2022;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA, Brașov, instituție sub autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. La stabilirea salariilor de bază aferente gradaţiei 0 pentru funcţiile din Anexă, nu se iau în calcul coeficienţii prevăzuţi în anexă.
Salariile de bază pentru gradaţiile de vechime de la 1 – 5 ale funcţiilor de execuţie se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradaţia 0, în condiţiile şi cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în statul de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov sunt cele prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153 din 28.07.2017, cu modificările și completările ulterioare și se acordă potrivit prevederilor art. 38, alin. (4) și alin. (6) din legea menționată.
Art. 4. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii.
Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 31.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov, instituție în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2020, îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 6. Primarul Municipiului Brașov, prin Clubul Sportiv Municipal CORONA Brașov, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
HCL 270/27.04.2022
Respingerea proiectului privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

HOTĂRÂREA Nr.  270
din data de  27  aprilie  2022
 
 
 
 
Privind: respingerea proiectului privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare șFuncționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 27 aprilie 2022;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Adresa nr. 982/15.04.2022 a C.S.M. Corona Brașov;
Raportul de specialitate nr. 969 din 14.04.2022 al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
În conformitate cu prevederile:
– Legii nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată,
– H.C.L. nr. 235/29.03.2019 prin care s-a aprobat înfiinţarea structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, sub forma unui Club Sportiv Municipal, polisportiv, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov;
– Art. 173 din Codul Muncii, coroborate cu ale Titlului III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, din Partea a VI-a a Codului Administrativ;
Ţinând cont de rezultatul votului cu privire la proiectul propus: 11 voturi pentru şi 15 abţineri;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr.  1 şi 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (3), lit. c), art 139, alin. (1) şi  alin. (13), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Articol unic: Se respinge proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.
HCL 271/27.04.2022
Respingerea proiectului de hotărâre privind achiziţionare servicii de consultanţă și asistenţă juridică în vederea asigurării funcționării Clubului Sportiv Municipal Corona, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

HOTĂRÂREA Nr.  271
din data de  27  aprilie  2022
 
 
 
Privind: respingerea proiectului de hotărâre privind achiziţionare servicii de consultanţă și asistenţă juridică în vederea asigurării funcționării Clubului Sportiv Municipal Corona, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 27 aprilie 2022;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Adresa nr. 982 din15.04.2022 a C.S.M. Corona Brașov;
– Raportul de specialitate nr. 970 din 14.04.2022 al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă și asistenţă juridică în vederea asigurării funcționării Clubului Sportiv Municipal Corona, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
În conformitate cu prevederile:
– Art. 1, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;
– Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Art. 29, alin. (1), lit. d) şi alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de rezultatul votului cu privire la proiectul propus: 11 voturi pentru şi 14 abţineri;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 96, alin. (3), art. 109, art. l29, alin. (1 ), art. 139, alin. (3), lit. a), alin. (13), art. 140, alin. 1, art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Articol unic: Se respinge proiectul de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă și asistenţă juridică în vederea asigurării funcționării Clubului Sportiv Municipal Corona, instituţie aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

HCL 272/27.04.2022
Respingerea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162 din 27.03.2020 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

HOTĂRÂREA Nr. 272
din data de  27  aprilie  2022
 

 

 

Pentru: respingerea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162 din 27.03.2020 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 27 aprilie 2022;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Adresa nr. 982/15.04.2022 a CSM Corona Brașov;
– Raportul de specialitate nr. 971 din 14.04.2022 al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162 din 27.03.2020 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov;
În conformitate cu prevederile:
– Hotărârii Guvernului nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă cu modificările şi completările ulterioare;
– Art. 5, alin. (1), lit. a), art. 67, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 273/2006 republicată, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de rezultatul votului cu privire la proiectul propus: 9 voturi pentru şi 15 abţineri;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (3), lit. f), alin. (7), lit. e), lit. f), art. 139, alin. (l) şi alin. (13), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Articol unicSe respinge proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 162 din 27.03.2020 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

HCL 741/20.09.2022
Aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

HOTĂRÂREA Nr. 741
din data de  20  septembrie  2022
 
 
 
 
Privind: aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 20 septembrie 2022;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 1.847 din 14.09.2022 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Raportul de specialitate nr. 1.847 din 14.09.2022 al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
În conformitate cu prevederile:
– Legii nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată;
– H.C.L. nr. 235/29.03.2019 prin care s-a aprobat înfiinţarea structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, sub forma unui club sportiv municipal, polisportiv, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov;
– Art. 173 din Codul Muncii, coroborate cu ale Titlului III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, din Partea a VI-a a Codului Administrativ;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov: Comisiile 1 și 5 au avizat favorabil; Comisia 4 a avizat nefavorabil;
Având în vedere amendamentul formulat în plenul ședinței Consiliului Local de domnul Viceprimar Rusu Sebastian-Mihai, respectiv: ”se menține actualul ROF al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov și se introduce doar crearea celor 3 secții: baschet, volei, gimnastică”, care a fost votat cu unanimitate;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (3), lit. c), art. 136, alin. (6), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de Functii și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform Anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.10.2022, ca urmare a schimbărilor organizatorice datorate separării de Direcția de Administrare și Infrastructură Sportivă Brașov.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 242 din 17.04.2019 și Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 17.04.2019, republicată, își încetează aplicabilitatea începând cu data de 01.10.2022.
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HCL 297 / 26.04.2023
Aprobarea protocolului privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Turneu Final Divizia A Feminin” - handbal feminin și al evenimentului ”Golden League”- volei seniori masculin.
HOTĂRÂREA Nr. 297
din data de  26  aprilie  2023
 
 
Privind: aprobarea protocolului privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Turneu Final Divizia A Feminin” – handbal feminin și al evenimentului ”Golden League”- volei seniori masculin;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 26 aprilie 2023;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 986 din 20.04.2023 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Raportul de specialitate nr. 988 din 20.04.2023 al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, privind aprobarea protocolului privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Turneu Final Divizia A Feminin” – handbal feminin și al evenimentului ”Golden League”- volei seniori masculin;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov și avizul Secretarului General nr. 57.460 din 26.04.2023;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (7), lit. f), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă participarea Clubului Sportiv Municipal Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Turneu Final Divizia A Feminin” – handbal feminin și al evenimentului ”Golden League” – volei seniori masculin, care se vor desfășura în Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibași.
Art. 2. Se aprobă asocierea cu Federația Română de Handbal în calitate de organizator pentru organizarea și desfășurarea evenimentului ”Turneu Final Divizia A Feminin” – handbal feminin, conform acordului de parteneriat prezentat în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre și asocierea cu Federația Română de Volei în calitate de organizator și cu Municipiul Brașov în calitate de coorganizator pentru organizarea și desfășurarea evenimentului ”Golden League” – volei seniori masculin conform acordului de parteneriat prezentat în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă suportarea de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov a costului aferent cazării și mesei pentru oficialii din cadrul Federației Române de Handbal, costurilor aferente cazării și mesei pentru arbitrii principali și pentru observator, costurilor privind baremul de arbitraj pentru turneu, costurilor aferente transportului pentru arbitrii și observatorii ce vor oficia la turneu, costurilor serviciilor de ambulanță și pază necesare desfășurării evenimentului, costurilor privind sala de fitness pentru echipele participante la turneu, asigură apa plată pentru jocurile fiecărei echipe, asigură servicii de streaming online pentru toate jocurile din cadrul turneului, asigură sala de antrenament și sala de joc pentru activitățile sportive ale echipelor participante, acestea urmând a avea loc în cadrul Sălii D.P. Colibași din Brașov în intervalul 11.05.2023-14.05.2023 (11.05.2023 în intervalul orar 08-18:30, 12.05.2023 în intervalul orar 08-18:30, 13.05.2023 în intervalul orar 11:30-22:00, 14.05.2023 în intervalul orar 12:30-22:00), Sala de Sport Metrom Brașov în intervalul 11.05.2023-14.05.2023 în intervalul orar 09:00-22:00, Patinoarul Olimpic Brașov în intervalul 11.05.2023-14.05.2023 în intervalul orar 09:00-22:00.
Art. 4. Se aprobă suportarea de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov a sprijinului logistic la organizarea evenimentului ”Golden League” – volei seniori masculin, respectiv punerea în vânzare a biletelor de intrarea la meciuri.
Art. 5. Decontarea sumelor prevăzute la art. 3, 4 se va face pe baza acordului de parteneriat, prezentat în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre și în limita sumelor aprobate în bugetul acordat de Municipiul Brașov către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov.
Art. 6. Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, prin directorul interimar și Primarul Municipiului Brașov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Lista documente:

Protocol de Colaborare FRH-CSM Corona Brasov.pdf

HCL 460 / 29.06.2023
Aprobarea protocolului de parteneriat cu Federația Română de Volei privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator la meciurile amicale ale Echipei naționale de volei masculin din perioada 10 - 12. 08.2023.
HOTĂRÂREA Nr. 460
din data de  29  iunie  2023
 
 
Pentru: aprobarea protocolului de parteneriat cu Federația Română de Volei privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator la meciurile amicale ale Echipei naționale de volei masculin din perioada 10  12. 08.2023;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 29 iunie 2023;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 1.544 din 21.06.2023 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Raportul de specialitate nr. 1.546 din 21.06.2023 al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, pentru aprobarea protocolului de parteneriat cu Federația Română de Volei privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator la meciurile amicale ale Echipei naționale de volei masculin din perioada 10 – 12. 08.2023;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov și avizul Secretarului General nr. 91.906 din 29.06.2023;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (7), lit. f), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f), art. 154, alin. (1), alin. (2),  art. 196, alin. (1) lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă protocolul de parteneriat cu Federația Română de Volei privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de cooorganizator la meciurile amicale ale Echipei naționale de volei masculin din perioada 10 – 12.08.2023, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov și Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Lista documente:

Protocol de Colaborare CSM Corona Brasov FR volei iunie 2023.pdf

HCL 605 / 30.08.2023
Modificarea H.C.L. nr. 162 din 27.03.2020 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov.
HOTĂRÂREA Nr. 605
din data de  30  august  2023
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 162 din 27.03.2020 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 30.08.2023;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 2.004 din 11.08.2023 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Raportul de specialitate nr. 2.003 din 11.08.2023 al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, pentru modificarea H.C.L. nr. 162 din 27.03.2020 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
În conformitate cu prevederile:
– O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov și avizul Secretarului General nr. 119.033 din 30.08.2023;
În temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 296, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 162 din 27.03.2020 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, și care va avea următorul cuprins :

Art. 1. Se aprobă cuantumul contribuțiilor pentru pregătire sportivă – veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, astfel:

a) Contribuție pregătire sportivă secția de handbal –junioare V, IV și III – suma de 100 lei/lună;
b) Contribuție pregătire sportivă secția de hochei –inițiere, până la juniori U14 – suma de 100 lei/lună;
c) Contribuție pregătire sportivă secția de polo:

        La copii sub 6 ani – inițiere  – suma de 250 lei/ lună;
        La copii între 6 și 12 ani – inițiere  – suma de 200 lei/lună;
        La copii învățare și perfecționare  – suma de 150 lei/lună;
        La copii – performanță  – suma de 100 lei/lună;
        La juniori III  – suma de 75 lei/lună;
        La juniorii II  – suma de 50 lei/ lună;
        La juniori I   suma de 50 lei/lună;

d) Contribuție pregătire sportivă secția de schi –inițiere, până la juniori U16 – suma de 150 lei/lună;
e) Contribuție pregătire sportivă secția de natație– inițiere, copii și cadeți – suma de 150 lei/lună;
f) Contribuție pregătire sportivă secția de fotbal– inițiere, până la U14 – suma de 70 lei/lună;
g) Contribuție pregătire sportivă secția de scrimă inițiere, juniori, cadeți, speranțe – suma de 100 lei/lună;

h) Contribuție pregătire sportivă secția de patinaj viteză- inițiere, copii,până la JunioriB – suma de 100 lei/lună;
i) Contribuție pregătire sportivă secția de patinaj artistic:
        Inițiere  – suma de 200 lei/lună;
        Perfecționare   – suma de 100 lei/lună;
        Performanță  – suma de 300 lei/lună;
j)Contribuție secția de baschet, până la U16 suma de 100 lei/lună;
k) Contribuție secția de volei, până la U16 – suma de 100 lei/lună;
l) Contribuție secția de gimnastică până la U14 – suma de 100 lei/lună”

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 162 din 27.03.2020 privind aprobarea cuantumului veniturilor propria aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, modificată conform art. 1, va fi republicată, celelalte prevederi rămânând neschimbate.
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov și Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, prin directorul interimar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                     
HOTĂRÂREA Nr. 162 din data de  27  martie  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 605 din  30  august  2023
Privind: aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 30.08.2023;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 2.004 din 11.08.2023 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Raportul de specialitate nr. 2.003 din 11.08.2023 al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, pentru modificarea H.C.L. nr. 162 din 27.03.2020 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
În conformitate cu prevederile:
– O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov și avizul Secretarului General nr. 119.033 din 30.08.2023;
În temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a),  art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 296, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă cuantumul contribuțiilor pentru pregătire sportivă -veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, astfel:
a) Contribuție pregătire sportivă secția de handbal –junioare V, IV și III – suma de 100 lei/lună;
b) Contribuție pregătire sportivă secția de hochei –inițiere, până la juniori U14 – suma de 100 lei/lună;
c) Contribuție pregătire sportivă secția de polo:
           La copii sub 6 ani – inițiere  – suma de 250 lei/ lună;
           La copii între 6 și 12 ani – inițiere  – suma de 200 lei/lună;
           La copii învățare și perfecționare  – suma de 150 lei/lună;
           La copii – performanță  – suma de 100 lei/lună;
           La juniori III  – suma de 75 lei/lună;
           La juniorii II  – suma de 50 lei/ lună;
           La juniori I   suma de 50 lei/lună;
d) Contribuție pregătire sportivă secția de schi –inițiere, până la juniori U16 – suma de 150 lei/lună;
e) Contribuție pregătire sportivă secția de natație– inițiere, copii și cadeți – suma de 150 lei/lună;
f) Contribuție pregătire sportivă secția de fotbal– inițiere, până la U14 – suma de 70 lei/lună;
g) Contribuție pregătire sportivă secția de scrimă inițiere, juniori, cadeți, speranțe – suma de 100 lei/lună;
h) Contribuție pregătire sportivă secția de patinaj viteză- inițiere, copii,până la Juniori B – suma de 100 lei/lună;
i) Contribuție pregătire sportivă secția de patinaj artistic:
        Inițiere  – suma de 200 lei/lună;
        Perfecționare – suma de 100 lei/lună;
        Performanță  – suma de 300 lei/lună;
j)Contribuție secția de baschet, până la U16 suma de 100 lei/lună;
k) Contribuție secția de volei, până la U16 – suma de 100 lei/lună;
l) Contribuție secția de gimnastică până la U14 – suma de 100 lei/lună.
Art. 2. În situația în care în cadrul clubului sunt legitimați 2 sau mai mulți copii din cadrul aceleiași familii, începând cu cel de al doilea copil se va achita doar jumătate (50%) din contribuția lunară  aferentă sportului practicat.
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov și Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire prezenta hotărâre.
HCL 588 / 26.06.2023
Aprobarea protocolului privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Turneu Final al Campionatului European”- volei seniori masculin.
HOTĂRÂREA Nr. 588
din data de  26  iulie  2023
 
 
 
Privind: aprobarea protocolului privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Turneu Final al Campionatului European”- volei seniori masculin;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 26.07.2023;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 1.791 din 24.07.2023 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Raportul de specialitate nr. 1.790 din 24.07.2023 al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, privind aprobarea protocolului privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Turneu Final al Campionatului European”- volei seniori masculin;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov și avizul Secretarului General nr. 107.641 din 26.07.2023;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă protocolul privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Turneu Final al Campionatului European”- volei seniori masculin.
Art. 2. Se aprobă asocierea cu Federația Română de Volei în calitate de organizator și cu Municipiul Brașov în calitate de coorganizator pentru organizarea și desfășurarea pregătirii evenimentului ”Turneu Final al Campionatului European ”- volei seniori masculin, conform acordului de parteneriat prezentat în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă suportarea de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov a sprijinului logistic în organizarea evenimentului ”Turneu Final al Campionatului European”- volei seniori masculin, respectiv punerea în vânzare a biletelor de intrarea la meciuri.
Art. 4. Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, prin directorul interimar și Primarul Municipiului Brașov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Lista documente:

ACORD DE PARTENERIAT CSM CORONA BRASOV – FRVOLEI iulie

HCL 719 / 31.10.2023
Modificarea H.C.L. nr. 741/20.09.2022 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.
HOTĂRÂREA Nr. 719
din data de  31 octombrie  2023
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 741/20.09.2022 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 31.10.2023;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 2.933 din 18.10.2023 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Raportul de specialitate nr. 2.932 din 18.10.2023 al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, pentru modificarea H.C.L. nr. 741/20.09.2022 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
În conformitate cu prevederile:
– O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Legii nr. 53/3003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
Ținând cont de amendamentul formulat în plenul ședinței Consiliului Local de grupul P.N.L., respectiv:
Se modifică art. 1, care va avea următorul conținut: Art. 1. Se modifică Anexele 1  2 la H.C.L. nr. 741 din 20.09.2022 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov, conform Anexelor 1  2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.; care s-a votat cu 15 voturi pentru și 12 abțineri;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov și avizul Secretarului General nr. 151.009 din 31.10.2023;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c),  art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se modifică Anexele 1 – 2 la H.C.L. nr. 741 din 20.09.2022 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov, conform Anexelor 1 – 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 741 din 20.09.2022 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov, modificată conform art. 1, va fi republicată, celelalte prevederi rămânând neschimbate.
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov și Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Hotărârea cuprinde:
Anexa 1 – Organigrama Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov
Anexa 2 – Statul de funcții al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov
HOTĂRÂREA Nr. 741  din data de 20  septembrie 2022
Republicată conform H.C.L. nr. 719  din  31  octombrie  2023
Privind: aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 31.10.2023;
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 2.933 din 18.10.2023 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
– Raportul de specialitate nr. 2.932 din 18.10.2023 al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, pentru modificarea H.C.L. nr. 741/20.09.2022 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
În conformitate cu prevederile:
– O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Legii nr. 53/3003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
Ținând cont de amendamentul formulat în plenul ședinței Consiliului Local de grupul P.N.L., respectiv:
Se modifică art. 1, care va avea următorul conținut: Art. 1. Se modifică Anexele 1  2 la H.C.L. nr. 741 din 20.09.2022 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov, conform Anexelor 1  2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.; care s-a votat cu 15 voturi pentru și 12 abțineri;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov și avizul Secretarului General nr. 151.009 din 31.10.2023;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c),  art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform Anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.10.2022, ca urmare a schimbărilor organizatorice datorate separării de Direcția de Administrare și Infrastructură Sportivă Brașov.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 242 din 17.04.2019 și Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 17.04.2019, republicată, își încetează aplicabilitatea începând cu data de 01.10.2022.
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Hotărârea cuprinde:

Anexa 1 – Organigrama Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov

Anexa 2 – Statul de funcții al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov

Lista documente:

Anexa 1 HCL ORGANIGRAMA august 2023

Anexa 2 la HCL STAT FUNCTII oct 2023