Fotbalul oferă oportunități unice de a contesta rasismul în interiorul stadioanelor și de a contribui la schimbarea atitudinilor în general. Fiecare club de fotbal are o istorie, tradiții și context social unic. Cele mai eficiente provocări ale rasismului sunt campaniile specifice clubului care recunosc acest context și abordează problemele prezente în localitate sau regiune. Cum nu toate cluburile se confruntă cu aceleași probleme și, prin urmare, rezultă că soluțiile ar trebui adaptate nevoilor specifice. Totodată activitățile anti-rasiste și anti-discriminare sunt legate de educație în sensul cel mai larg. Cu toate că fiecare individ are setul lui de prejudecăți și atitudini negative față de un grup de indivizi, cu educarea și informarea potrivită, aceste prejudecăți și atitudini pot fi schimbate și barierele interculturale pot fi doborâte.

Strategia Clubului CSM Corona Brașov privind combaterea rasismului și promovarea egalității își propune să reducă numărul cazurilor de discriminare din fotbalul românesc, să promoveze egalitatea în drepturi și de șanse pentru toți, prin măsuri coerente și integrate astfel încât să contribuie la dezvoltarea unei culturi fotbalistice care este inclusivă și în care diversitatea este prețuită.

Strategia are la bază PLANUL UEFA privind lupta împotriva rasismului în 10 puncte:

 1. Emiterea unei declarații prin care să se afirme că rasismul și orice tip de discriminare nu vor fi tolerate și prin care să se explice clar acțiunile ce vor fi întreprinse împotriva celor implicați în scandări rasiste. Declarația trebuie inclusă în toate programele de meciuri și afișată în permanență și în mod vizibil în jurul terenului.
 2. Difuzarea de anunțuri prin intermediul sistemului de sonorizare, prin care să se condamne scandările rasiste în timpul meciurilor.
 3. Condiționarea posesorilor de abonamente că nu vor lua parte la actele de rasism.
 4. Întreprinderea de acțiuni pentru prevenirea vânzării de literatură rasistă în interiorul și în jurul stadionului.
 5. Întreprinderea de acțiuni disciplinare împotriva jucătorilor implicați în acte de rasism.
 6. Contactarea altor asociații sau cluburi pentru asigurarea înțelegerii de către aceștia a politicii împotriva rasismului, promovată de asociația sau clubul respectiv.
 7. Încurajarea unei strategii comune a agenților de ordine și a poliției, în vederea combaterii actelor de rasism.
 8. Îndepărtarea urgentă a mesajelor rasiste de tip graffiti de pe stadion.
 9. Adoptarea unei politici de oportunități egale pentru toți, în ceea ce privește angajările și furnizorii de servicii.
 10. Cooperarea cu toate grupurile și agențiile, cum ar fi sindicatul jucătorilor, suporterii, școlile, organizațiile voluntare, cluburile de tineret, sponsorii, companiile locale, poliția și alte autorități publice, în vederea dezvoltării unor programe proactive și a sporirii gradului de conștientizare în ceea ce privește eliminarea actelor de rasism și a discriminării.

Principii generale ale strategiei:

 1. Egalitatea de șanse;
 2. Recunoașterea persoanelor aparținând unor grupuri vulnerabile ca participanți cu drepturi egale în cadrul societății;
 3. Respectul pentru toleranță, diversitate și acceptarea persoanelor din grupurile dezavantajate ca parte a diversității umane;
 4. Abordarea integratoare a egalității;
 5. Cooperarea interinstituțională pentru a asigura coerența și eficienta utilizare a resurselor;
 6. Participarea deplină și efectivă în societate indiferent de apartenența la o anumită

categorie sau la un anumit grup;

 1. Consultarea societății civile și a persoanelor interesate;
 2. Protecția datelor cu caracter personal;
 3. Finanțarea adecvată și utilizarea responsabilă a resurselor financiare alocate pentru

implementarea măsurilor identificate.

 

Liniile directoare și ideile de bază pentru combaterea rasismului:

 1. ÎNȚELEGEREA PROBLEMEI – sunt unele cazuri, care nu intră în domeniul activității clubului, există probleme sociale mai largi, care ar trebuie lăsate pe seama altor autorități. Cluburilor le este de ajutor dacă în rezolvarea unor probleme majore pot apela la autoritățile competente.
 2. CLARITATEA OBIECTIVELOR – derularea unei companii de combaterea scandării rasiste este binevenită, elaborarea unor principii de acțiune care pot fi mediatizate pe scară largă, pe care toate părțile interesate interne și externe din cadrul clubului le pot sprijini. Încurajarea publicității în promovarea acestor obiective are un rol foarte important.
 3. ELABORAREA UNOR PLANURI DE ACȚIUNE – Includerea unor rezultate practice pentru punerea în aplicare a obiectivelor. Este important monitorizarea periodică a implementării.
 4. MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA REZULTATELOR – Elaborarea unor sisteme de monitorizare și raportare a abuzurilor și discriminărilor rasiale intervenite in cursul unui an competițional. La sfârșitul anului competițional se vor evolua rezultatele activităților pentru combaterea rasismului.
 5. PARTENERIATE – Colaborarea cu fani, jucători, administratori, organizații comunitare în implementarea planului de acțiune. Este important implicarea minorităților.
 6. CULTURA FANILOR – Folosirea culturii și tradițiile fanilor pentru transmiterea mesajelor. Folosiți panouri de mesaje și alte suporturi media asociate fanilor. Activitățile cu jucătorii vor ridica curiozitatea în rândul fanilor și al mass-media. Acestea ar putea include jucătorii care se încălzesc sau intră pe terenul de joc purtând tricouri cu un mesaj pe ele, jucătorii care susțin cărțile roșii împotriva rasismului (alte mesaje pot fi folosite și aici) sau aliniate în spatele unui banner. Toate aceste activități sunt ușor de realizat și sunt eficiente.
 7. FOLOSIȚI-VĂ ICONURILE – Apelarea la sprijinul și apelul jucătorilor pentru a susține mesajele anti-rasiste și antidiscriminatorii. Jucătorii sunt încurajați să vorbească în mass-media atunci când are loc un incident, ca mijloc de a comunicare a unui mesaj împotriva intoleranței.
 8. ACTIVITĂȚI MEDIA – Colaborarea cu mass media pentru a face publice activitățile. Mass­media poate juca un rol crucial în evidențierea atât a problemelor activității rasiste, cât și a soluțiilor. Cele mai de succes campanii au reușit să creeze o dinamică în care mass-media joacă un rol activ în schimbarea atitudinilor și în așteptarea acțiunii și angajamentului din partea autorităților de fotbal.
 1. ÎNCURAJEAZĂ PUBLICUL – Luarea unor măsuri specifice care să încurajeze minoritățile etnice, migranții și femeile să se implice ca fani, jucători și angajați.
 2. FOLOSIREA CANALELOR MEDIA – suporterii sunt esența fotbalului, jocul își pierde atracția fără ei. În domeniul anti-discriminării, fanii sunt importanți pentru înțelegerea rasismului pe stadioanele de fotbal. Având în vedere situația creată prin pandemia COVID 19, canalele media sunt singurele surse prin care clubul, jucătorii și fanii interacționează.

Soluțiile pe termen lung pentru combaterea rasismului se află în strategiile care se bazează pe campanie și educație, controlul eficient al rasismului în interiorul stadioanelor joacă un rol important, având efecte imediate. Obiectivul principal al tuturor activităților este asigurarea siguranței spectatorilor și a jucătorilor. Procedând astfel, practicile de control trebuie să funcționeze cu, și nu împotriva, culturilor fanilor. O bună administrare permite culturilor fanilor să înflorească.

Prin folosirea atracției fotbalului, implicarea în comunitățile locale, lucrând cu copiii și tinerii, cu cei nemulțumiți, cu grupuri marginalizate crește puterea de influențare în sensul pozitiv al cuvântului. Prin crearea unor puteri comunitare, clubul poate avea efect semnificativ în schimbarea mentalității.